Totaaloverzicht FORA views

  • Totaal aantal views (ongeacht Viewtype) in FORA: 47.
  • Totaal aantal views (met een Viewtype) in FORA: 47.

Basisviews (17)

Overzicht van basisviews van FORA

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
Applicatiefuncties en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenEen overzicht van alle ict-functionaliteit, weergegeven als referentiecomponenten (blauwdrukken voor applicaties) gegroepeerd naar domein
BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenHet bedrijfsfunctiemodel laat in meer detail zien wat een school doet
BedrijfsinformatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van alle informatie en hun samenhang
Beheer identiteiten en autorisatiesApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringRollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor identicatie en autorisatie
Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringRollen, bedrijfsfuncties en hierbij ondersteunende ict voor facilitair beheer
Financieel beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringRollen, informatie en bedrijfsfuncties plus de hierbij ondersteunende ict voor financieel beheer
HoofdbedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenHet hoofdbedrijfsfunctiemodel laat op hoofdlijnen zien wat een school doet
Ict-beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBedrijfsfuncties en bijbehorende rollen geleverd door de ict-afdeling (mogelijk uitbesteed)
Kwaliteitsbeheer onderwijsApplicatiearchitectuurSchoolleidingInformatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor het kwaliteitsbeheer van het onderwijs
Landelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurStandaardLandelijke services Basispoort en Entreefederatie en de daarmee gerealiseerde standaarden
LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsBedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor de leerlingadministratie
OnderwijsbegeleidingApplicatiearchitectuurOnderwijsBedrijfsprocessen, informatie, functionaliteit en referentiecomponenten betrokken bij aanvullend onderwijs
Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringRollen en bedrijfsfuncties en ondersteunende applicatie functionaliteit voor personeelsbeheer
Persoonsgegevens verwerking met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden(Persoons)gegevensverwerkingen op basis van het Dataregister (IBP)
Samenwerken communicerenApplicatiearchitectuurAlgemeenBedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor communicatie en samenwerking van leerlingen, medewerkers en verzorgers onderling of in andere verbanden
StandaardenMotivatieStandaardOverzicht van standaarden in de informatievoorziening opgedeeld naar domein
WerkingsgebiedenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van alle organisaties, actoren en rollen betrokken in het onderwijsveld

Toelichtende views (5)

Nadere uitwerking van basisviews

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
Bedrijfsfuncties x informatiemodellen (Onderwijsuitvoering)BedrijfsarchitectuurOnderwijsDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie in de onderwijsuitvoering
Bedrijfsfuncties x informatiemodellen (Preventie zorg)BedrijfsarchitectuurPreventie en ZorgDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie in preventie en zorg
Bedrijfsfuncties x informatiemodellen (Toetsen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie voor wat betreft het toetsen
Instroom doorstroom uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsOverzicht van geproduceerde en geraadpleegde informatie omtrent instroom, doorstroom en uitstroom van onderwijsvolgers
Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurAlgemeenRollen , bedrijfsprocessen en bijbehorende wettelijke regelingen voor wat betreft het indienen en afhandelen van klachten en bezwaren

Illustratieve views (3)

Views die worden gebruikt in thema's of katernen

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
DLO FunctioneelTotaal (meerlaags)OnderwijsRollen, bedrijfsfuncties en de hiertoe ondersteunende ict-functionaliteit van de Digitale Leer- en werkOmgeving voor de medewerkers en leerlingen
DLO ReferentiecomponentenTotaal (meerlaags)OnderwijsDe belangrijkste ict-ondersteuning weergegeven als referentiecomponenten in de Digitale Leer- en werkOmgeving
DLO Referentiecomponenten (details)ApplicatiearchitectuurOnderwijsOndersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten in de Digitale Leer- en werkOmgeving voor medewerkers en studenten

Positionerende views (13)

Hoe moeten componenten worden gepositioneerd voor een bepaald onderwerp of thema?

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
BF Instroom doorstroom uitstroom RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsEen overzicht van bedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen
BF Onderwijsuitvoering RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsBedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor het uitvoeren van regulier onderwijs
BF Passend onderwijs RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsBedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor het aanbieden van passend onderwijs inclusief preventie en zorg
BF Toetsen RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsBedrijfsfuncties en ondersteunende ict voor het afnemen, beoordelen, vastleggen en terugkoppelen van toetsen
Bedrijfsfunctiemodel RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsDeze view laat zien hoe ict gemodelleerd in de vorm van Referentiecomponenten (blauwdrukken) de bedrijfsfuncties van een school ondersteunen
DLO RCBedrijfsarchitectuurOnderwijsOverzicht van de bedrijfsfuncties en ondersteunende ict van de Digitale Leer- en werkOmgeving voor medewerkers en leerlingen
Hoofdbedrijfsfunctiemodel RCBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenEen overzicht van de hoofdbedrijfsfuncties en de ondersteunende ict per functie gemodelleerd in de vorm van referentiecomponenten
Informatie x verwerkers top 3BedrijfsarchitectuurOnderwijsOverzicht van alle informatie en welke hiervan wordt aangeleverd door de juridisch verantwoordelijke voor de onderwijsvolger, de leerling administratie en de onderwijsaanstelling
Leerlingadministratie koppelingenApplicatiearchitectuurOnderwijsKoppelingen en daarmee gerealiseerde standaarden met ict-basisvoorzieningen
PersoonsgegevensApplicatiearchitectuurOnderwijsDetailoverzicht van de opbouw van persoonsinformatie en de betrokken applicatie functionaliteit
StandaardclassificeringBedrijfsarchitectuurStandaardEen indeling van op de informatievoorziening gerichte standaarden naar type
Standaarden RCMotivatieStandaardEen overzicht welke standaarden van toepassing zijn op welke ict, gemodelleerd met referentiecomponenten
Verwerkingsdoel en grondslagBedrijfsarchitectuurStandaardDe relaties tussen grondslagen en verwerkingsdoelen die zij dienen

Patronen (0)

Veel gebruikte architectuuroplossingen voor veelvoorkomende situaties

Contentfilter (0)

Alleen content wordt gepubliceerd op FORA Online; views niet (in ontwikkeling)

Contextviews (7)

Views die als vervanging dienen voor de standaard contextview van ArchiMedes.

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
BedrijfsvoeringBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van externe organisaties en rollen betrokken bij de bedrijfsvoering van de school
BesturingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van externe organisaties en rollen betrokken bij het besturen van de school
LeerlingadministratiegegevensBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBetrokken rollen, organisaties en ict voor het administreren en raadplegen van basisgegevens van leerlingen
LeerlingzorggegevensBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBetrokken rollen, organisaties en ondersteunende ict voor het administreren en raadplegen van zorggegevens van leerlingen
MedewerkergegevensBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBetrokken externe organisaties en rollen die medewerkergegevens opgeslagen in het personeelssysteem raadplegen
Onderwijs OrganisatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het organiseren van het onderwijs
Onderwijs UitvoeringBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenOverzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van onderwijs.

Viewtype met waarde 'Geen' (2)

Deze views hebben de waarde 'Geen' als viewtype toegewezen gekregen

ViewArchitectuurlaagDomeinBeschrijving
Informatie x verwerkersOverzicht van alle infomatie die externe partijen verwerken
MetamodelTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenOverzicht van de samenhang van de ArchiMate symbolen en relaties die gebruikt zijn in de FORA

Viewtype leeg (0)

Deze hebben geen viewtype toegekend gekregen.