Tabel prestatie-indicatoren: verschil tussen versies

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#ask: Elementtype::ValueOccurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba |mainlabel=Prestatie-indicator |headers=plain |limit=500 |source=archimat...')
 
Regel 1: Regel 1:
{{#ask: [[Elementtype::Value]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
+
{{#ask: [[CORA-concepttype::Prestatie-indicator]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
 
|mainlabel=Prestatie-indicator
 
|mainlabel=Prestatie-indicator
 
|headers=plain
 
|headers=plain

Versie van 8 mei 2020 om 07:02

Prestatie-indicatorBeschrijvingHeeft relatie met ...
Aantal leegstandsdagenAantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: AVerhuren eenheden
Aantal terugkopenAantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: AVerwerken terugkoop
Aantal verkopen bestaand bezitAantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: AVerkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Afnamesnelheid van leegstandGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/BVerhuren eenheden
Bedrag terugkoopkostenKosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: AVerwerken terugkoop
Bezettingsgraad huureenhedenPercentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100%Verhuren eenheden
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/BVerhuren eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huurGederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100%Verhuren eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huurGederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100%Verhuren eenheden
Opbrengst verkoop bestaand bezitOpbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C)Verkopen appartementen
Verkopen eenheden
Resultaat verkoop bestaand bezitResultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)Verkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaardePercentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100%Verwerken terugkoop
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100%Verkopen appartementen
Verkopen eenheden
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100%Verkopen appartementen
Verkopen eenheden
VertrekmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%Verwerken huuropzegging
VestigingsmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100%Verhuren eenheid


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg