Bewaken uitvoering planmatig onderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Bewaken uitvoering planmatig onderhoud
ArchiMate-element Bewaken uitvoering planmatig onderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2642060c-9c4e-8543-c0c8-9eb46d187cd8
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Bewaken uitvoering planmatig onderhoud
Documentatie  : Bewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :