Geregistreerd reparatieverzoek

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessServices > Geregistreerd reparatieverzoek
ArchiMate-element Geregistreerd reparatieverzoek
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-03920b80-b5df-3287-030b-d91173f05871
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Geregistreerd reparatieverzoek
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :