Gegevenshuishouding: verschil tussen versies

Regel 5: Regel 5:
  
 
===Hiërarchie van gegevensmodellen<ref>Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Guido Bayens en Hans Tönissen (Van Haren Publishers, 2009).</ref>===
 
===Hiërarchie van gegevensmodellen<ref>Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Guido Bayens en Hans Tönissen (Van Haren Publishers, 2009).</ref>===
 +
[[Bestand:CORA en VERA ERD vastgoed.PNG|miniatuur|rechts|''Figuur 1: fragment van het CORA en het VERA ERD vastgoed'']]
  
  
Voor een goede en ordelijke gegevenshuishouding is structuur nodig. Dit begint door op een hoog abstractieniveau onderscheid te maken tussen [[CORA bedrijfsobjecten|bedrijfsobjecten]] wat een '''''semantisch model''''' betreft. Door de onderlinge samenhang van bedrijfsobjecten in kaart te brengen ontstaat een '''''objectenmodel'''''. Zodra in het objectenmodel het toegestane aantal elementen in een verzameling wordt toegevoegd (de zogenaamde cardinaliteit), ontstaat een '''''entiteiten-relatiediagram'''''. In CORA worden de bedrijfsobjecten tot dit niveau uitgewerkt. Toegestane cardinaliteit is immers randvoorwaardelijk voor transparante en eenduidige verantwoording van de bedrijfsvoering.
+
Voor een goede en ordelijke gegevenshuishouding is structuur nodig. Dit begint door op een hoog abstractieniveau onderscheid te maken tussen [[CORA bedrijfsobjecten|bedrijfsobjecten]] wat een '''''semantisch model''''' betreft. Door de onderlinge samenhang van bedrijfsobjecten in kaart te brengen ontstaat een '''''objectenmodel'''''. Zodra in het objectenmodel het toegestane aantal elementen in een verzameling wordt toegevoegd (de zogenaamde cardinaliteit), ontstaat een '''''entiteiten-relatiediagram'''''.  
  
[[Bestand:Overzicht samenhang modellen CORA VERA.JPG|omkaderd|gecentreerd|''Figuur 1: Overzicht samenhang modellen met daarbinnen de positionering van de CORA- en VERA gegevensmodellen'']]
+
In CORA worden de bedrijfsobjecten tot dit niveau uitgewerkt. Toegestane cardinaliteit is immers randvoorwaardelijk voor transparante en eenduidige verantwoording van de bedrijfsvoering. VERA start juist vanaf dit niveau en is veel meer objecten als CORA. Een fragment van beider entiteiten diagrammen is te zien in de rechter figuur.
 +
 
 +
 
 +
[[Bestand:Overzicht samenhang modellen CORA VERA.png|omkaderd|gecentreerd|''Figuur 2: Overzicht samenhang modellen met daarbinnen de positionering van de CORA- en VERA gegevensmodellen'']]
  
  

Versie van 22 mrt 2020 om 16:40


Gegevenshuishouding betreft de ordening en beschrijving van informatie bestaande uit data die betrekking heeft op bedrijfsobjecten inclusief de eigenschappen) en meetwaarden (prestatie-indicatoren). Het betreft ook het eigenaarschap. Wie bepaald wat en wie keurt data goed (verifiëren en valideren). Voordat we dit verder behandelen volgt eerst een stukje theorie over detaillering van gegevensmodellen.


Hiërarchie van gegevensmodellen[1]

Figuur 1: fragment van het CORA en het VERA ERD vastgoed


Voor een goede en ordelijke gegevenshuishouding is structuur nodig. Dit begint door op een hoog abstractieniveau onderscheid te maken tussen bedrijfsobjecten wat een semantisch model betreft. Door de onderlinge samenhang van bedrijfsobjecten in kaart te brengen ontstaat een objectenmodel. Zodra in het objectenmodel het toegestane aantal elementen in een verzameling wordt toegevoegd (de zogenaamde cardinaliteit), ontstaat een entiteiten-relatiediagram.

In CORA worden de bedrijfsobjecten tot dit niveau uitgewerkt. Toegestane cardinaliteit is immers randvoorwaardelijk voor transparante en eenduidige verantwoording van de bedrijfsvoering. VERA start juist vanaf dit niveau en is veel meer objecten als CORA. Een fragment van beider entiteiten diagrammen is te zien in de rechter figuur.


Figuur 2: Overzicht samenhang modellen met daarbinnen de positionering van de CORA- en VERA gegevensmodellen


Zodra de eigenschappen van bedrijfsobjecten - de zogenaamde attributen - in beeld komen, ontstaat een logisch of functioneel gegevensmodel. Voor CORA is deze mate van detaillering te specifiek, maar is des te meer het aandachtgebied van VERA. Aangevuld met een beschrijving van een dataformaat ontstaat namelijk het canonical data model dat benodigd is voor berichtenuitwisseling.

Op een nog gedetailleerder niveau worden velden en toegangspaden relevant om gegevens in een database te kunnen vastleggen. We spreken dan over een technisch gegevensmodel. De vertaling daarvan naar de concrete databaseomgeving betreft uiteindelijk het fysieke gegevensmodel.


Gegevensdomeinen

Gegevens die één specifiek onderwerp betreffen, kunnen worden gegroepeerd waardoor een gegevensdomein ontstaat. Dit helpt om snel en gemakkelijk overzicht te krijgen op complexe modellen. In CORA worden vooralsnog 5 domeinen onderscheiden terwijl in VERA er 9 domeinen worden onderscheiden (alfabetisch gerangschikt):

CORA VERA

Onderhoud
Overeenkomsten
Projectontwikkeling
Relaties
Vastgoed

Dossier
Financiën
Onderhoud
Organisatie
Overeenkomsten
Projectontwikkeling
Relaties
Vastgoed
Woonruimteverdeling

Naarmate er meer CORA referentieprocessen uitgewerkt zullen worden, zullen ook bedrijfsobjecten en meetwaarden in beeld kunnen komen die in CORA en/of VERA nog ontbreken. Deze zullen we stelselmatig en gestructureerd opnemen. Geleidelijk aan zullen daardoor de gegevensmodellen en gegevensdomeinen van CORA en VERA steeds meer in lijn worden gebracht, maar het is op dit moment te vroeg om te concluderen of alle VERA domeinen één-op-één in CORA zullen worden overgenomen. VERA heeft immers een gedetailleerde beschrijving van de gegevens nodig om te komen tot gestandaardiseerde berichtuitwisseling tussen applicaties. CORA richt zich op de algehele bedrijfsvoering van de woningcorporatie.


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg

  1. Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Guido Bayens en Hans Tönissen (Van Haren Publishers, 2009).