Zaakgericht werken

In CORA 3 is het zaakgericht werken voor het eerst in CORA onder de aandacht gebracht. Gelet op de bedrijfsvoering van woningcorporaties kan in CORA een uitputtende zaaktypecatalogus worden opgesteld en onderhouden. De focus ligt echter komende periode op het uitwerken van de referentieprocessen. Wil je desondanks input leveren, dan is dat mogelijk door een e-mail naar info@corponet.nl onder vermelding van 'zaakgericht werken CORA'.

Voor meer informatie over zaakgericht werken zie:


Logo CORA.jpg