Toelichting CORAwiki

Logo CORA.png

Inleiding

Redenen waarom we CORA in de wiki hebben uitgebracht zijn:

 • CORA laagdrempelig maken voor verschillende doelgroepen
 • Onderlinge samenhang van CORA elementen en CORA modellen makkelijk inzichtelijk maken
 • (Her)gebruik van CORA stimuleren
 • CORA onderdelen makkelijk downloadbaar maken
 • Best-practise uitwerkingen te kunnen publiceren


Archimate & Views

Archimate.png
Met CORA 4.0 zijn we begonnen CORA in Archimate[1] te modelleren. We hebben hiervoor gekozen om de volgende redenen:
 • CORA consistent maken
 • Ontbrekende onderdelen in CORA 4.0 kunnen positioneren
 • Hergebruik van architectuuronderdelen stimuleren


Dwarsdoorsnede.png
In alle Archimate figuren waarin CORA modellen zijn weergegeven, kun je direct in de figuur op een element klikken. Je komt dan terecht op een pagina waar je van betreffend element meer informatie kunt vinden. Zo zie je hoe dat element met andere CORA elementen is verbonden. Je ziet als het ware een dwarsdoorsnede van het element zoals dat in CORA is gepositioneerd. Als het element een bedrijfsproces betreft, dan zal bij het doorklikken een uitwerking van betreffend bedrijfsproces getoond worden. Dit hebben we extra toegevoegd omdat er veel vraag is naar de CORA processen. Hoe we bedrijfsprocessen in Archimate uitwerken leggen we uit in het CORA bedrijfsprocessjabloon.


In Archimate worden verschillende type relaties gebruikt die een specifieke betekenis hebben. Hopelijk helpen de voorbeelden in deze figuur om ze beter te begrijpen. Klik maar eens op brood. Op die pagina zie je alle onderlinge relaties samenkomen.


ArchiMateNote Associatie Brood is iets dat gemaakt wordt door ...., bestaat uit..., in verschillende meerdere soorten wordt geproduceerd, te weten ..... en bestaat uit ..... (Product) Brood De persoon die het beroep bakker uitoefent (BusinessRole) Bakker ArchiMateNote Compositie Zonder brood kan een boterham niet bestaan. Daarom is hier sprake van een compositie (BusinessObject) Boterham Brood is iets dat gemaakt wordt door ...., bestaat uit..., in verschillende meerdere soorten wordt geproduceerd, te weten ..... en bestaat uit ..... (Product) Brood ArchiMateNote Een boterham bestaat pas als er een brood is ArchiMateNote Specialisatie Brood is iets dat gemaakt wordt door ...., bestaat uit..., in verschillende meerdere soorten wordt geproduceerd, te weten ..... en bestaat uit ..... (Product) Brood Dit is een specifiek soort brood en daarom dus een specialisatie (Product) Tarwe brood Dit is ook een specifiek soort brood en dus ook daarom een specialisatie (Product) Volkoren brood ArchiMateNote Aggregatie Dit is een ingredient die nodig kan zijn om brood te kunnen maken, maar dat kan ook met melk. Daarom is hier sprake van een aggeratie (BusinessObject) Water Ook dit is een ingredient dat nodig kan zijn om brood te kunnen maken, maar het kan ook met bijvoorbeeld rogge. Daarom is hier sprake van een aggeratie (BusinessObject) Meel Ook dit is een niet noodzakelijk ingredient van brood. Daarom is sprake van een aggeratie (BusinessObject) Gist Tot slot is dit niet noodzakelijk ingredient van brood en is dus sprake van een aggeratie (BusinessObject) Zout Brood is iets dat gemaakt wordt door ...., bestaat uit..., in verschillende meerdere soorten wordt geproduceerd, te weten ..... en bestaat uit ..... (Product) Brood ArchiMateNote Brood zonder zout is mogelijk AssociationRelationship bakt CompositionRelationship bestaat uit SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bevat AggregationRelationship bevat Deze svg is op 15-09-2020 08:49:04 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 15-09-2020 08:49:04 CEST


Originele kleuren
CORA concepttype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   

Het belang van het type relatie is groot om te komen tot een eenduidig begrippenkader. En daarbij is het onderscheid van een compositie en een aggregatie vaak moeilijk te begrijpen. Hierbij een tip die je daarbij kan helpen:

 • Bij een compositie kan het onderliggende element niet bestaan zonder het bovenliggende element.
 • Bij een aggregatie is dat wel mogelijk.


Brood.jpg
Pand en verblijfsobject.PNG

Een boterham bestaat pas als er een brood is. Op dezelfde wijze heb je eerst een pand nodig om vervolgens verblijfsobjecten te kunnen afbakenen. Een verblijfsobject bestaat pas als er een pand is.


In Archimate kunnen we de tekeningen met de relaties ook anders weergeven. Functioneel gezien is het exact dezelfde figuur, maar visueel heel anders weergegeven, waarbij omwille van de leesbaarheid de geneste objecten iets lichter zijn gemaakt.. Ook nu kun je in de figuur weer op de elementen klikken en krijg je dezelfde informatiepagina. Probeer maar eens door weer op brood te klikken in deze figuur.
Originele kleuren
CORA concepttype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   


In deze figuur zie je niet direct wat voor type relatie er is tussen bijvoorbeeld brood en boterham, maar door de mogelijkheid om door te kunnen klikken, kun je die wel opvragen. Nu zie je de meerwaarde van Archimate in combinatie met de wiki. We kunnen dus variëren hoe we CORA uitwerkingen het beste kunnen weergeven, maar de structuur blijft telkens hetzelfde waardoor CORA ook consistent is.

Alle elementen van CORA werken we uit op basis van het CORA kennismodel. Hier tonen we een vereenvoudigde weergave:

Aandachtsvelden kennismodel in Archimate kleuren.png


Deze vereenvoudigde weergave laat de standaardkleuren zien die Archimate gebruikt. We hebben er voor gekozen om in de CORA modellen en procesketens gebruik te maken van de volgende kleuren:

Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Zie domein Overeenkomsten (BusinessObject) Overeenkomst zie domein Vastgoed (BusinessObject) Vastgoed Zie domein Projectontwikkeling (BusinessObject) Projectontwikkeling zie domein Relaties (BusinessObject) Relatie Zie domein Onderhoud (BusinessObject) Onderhoud BusinessFunction Externe bedrijfsfunctie Deze svg is op 06-12-2020 14:58:46 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 06-12-2020 14:58:46 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
Werkprocesmodel
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
ArchiMate basiskleuren
   

Klik je in een procesmodel op een bedrijfsproces, dan tref je van betreffend bedrijfsproces de uitgewerkte versie aan, maar dan wel weergegeven in de standaard Archimatekleuren. De standaard Archimatekleuren worden ook in gebruikt bij thema's zoals CORA applicatielaag en services.

Met deze uitleg hopen we dat je de getoonde CORA modellen en figuren beter kunt lezen.


Kennis moet je delen

Figuur

In de wiki is veel beschikbaar over het framework hoe CORA in elkaar steekt. We hebben van diverse onderwerpen al voorbeelduitwerkingen beschikbaar. Ook de CORA proces-sjablonen en de CORA thema's zoals prestatie-indicatoren zijn onlosmakelijk onderdeel van CORA en dus in de wiki opgenomen. Het ontbreekt nog aan business-cases. Als jij een voorbeelduitwerking hebt hoe je CORA hebt toegepast, of hoe CORA je heeft geholpen, dan willen we die graag kunnen publiceren via deze wiki. Daarmee kunnen we gezamenlijk onder het motto van CorpoNet 'kennis moet je delen' van deze wiki een nog handiger en praktischer hulpmiddel maken.


Veel plezier

We wensen je veel plezier met deze wiki en vernemen graag via info@corponet.nl - en op sommige pagina’s direct via de ‘denk mee’ knop[2] - je suggesties, opmerkingen, vragen en bijdragen om de CORA wiki nog begrijpelijker en beter toegankelijk te maken en aan te vullen met praktijkvoorbeelden.

Het CORA kernteamP.s. door boven aan iedere pagina te klikken op de titel van de wiki kom je weer terug op de startpagina.Scroll maar eens naar boven om te proberen.

Hoofdmenu.PNG


Logo CORA.png

 1. Archimate is gratis software waarin we CORA modelleren. Er is op internet veel te vinden hoe je makkelijk met Archimate aan de slag kunt gaan. Maar zonder Archimate kun je ook goed gebruik maken van de kennis in deze wiki. Zo zijn er speciale CORA downloads gemaakt om makkelijk de kennis te kunnen kopiëren.
 2. Als je nog geen account hebt, kun je die heel eenvoudig zelf aanmaken als je op die pagina een reactie wilt plaatsen