Releasenotes

Release 8 mei 2020

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:


Hier een beschrijving hoe ver CORA 4 momenteel is uitgewerkt:


  • Afnemende rollen interne klant en externe klant zijn volledig in kaart gebracht. Overige afnemende rollen zijn in kaart gebracht
  • Producten zijn volledig in kaart gebracht en de primaire producten zijn beschreven
  • Diensten zijn volledig in kaart gebracht en de primaire diensten zijn beschreven
  • Bedrijfsservices zijn indicatief verkend
  • Bedrijfsprocessen zijn volledig in kaart gebracht en de primaire bedrijfsprocessen zijn beschreven
  • Werkprocessen zijn indicatief verkend
  • Bedrijfsfuncties zijn ter review gepubliceerd
  • Bedrijfsobjectdomeinen Vastgoed, Relaties, Overeenkomst, Onderhoud en Project zijn gepubliceerd
  • Prestatie-indicatoren (zijnde procesindicatoren) van bedrijfsprocessen verhuren eenheden en verkopen eenheden zijn gepubliceerd conform het CORA 4.0 principe


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg