Releasenotes

Logo CORA.png

Onder op deze pagina vind je een opsomming hoe ver CORA 4.0 inmiddels is uitgewerkt. Die opsomming actualiseren we telkens als een nieuwe release wordt gepubliceerd.


Release 12 september 2020

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:

 • CORA kennismodel 1.2 dat ten opzichte van kennismodel 1.1 de volgende wijzigingen bevat:
  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen.
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel, lees hiervoor de toelichting CORA applicatielaag en services
 • Bedrijfsprocessen uitgewerkt tot het niveau van CORA werkprocessen en worden ter inspiratie meegegeven aan de werkgroepen die komende maanden verschillende referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en CorpoNet gaan uitwerken.
  • Tip: in iedere figuur kun je op het bedrijfsproces klikken om de procesuitwerking te vinden conform het CORA bedrijfsprocessjabloon. Die bevat de werkprocessen inclusief input en output, prestatie-indicatoren, risico's en bedrijfsobjecten van het bedrijfsproces, voor zover we die nu beschikbaar hebben. Deze zullen aangevuld en/of aangepast worden door de werkgroepen in samenwerking met Aedes en CorpoNet.
 • Diensten uitgewerkt tot het niveau van bedrijfsservices die gerealiseerd worden door de gepubliceerde werkprocessen en eveneens dus meegegeven worden aan werkgroepen die komende maanden referentieprocessen gaan uitwerken
 • CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties (zie hiervoor CORA processjablonen) dat twee eerder gepubliceerde procesketensjablonen vervangt.
 • Uitgewerkte procesketens onder de voorlopige werktitels:
 • Bedrijfsproces 'Matchen' dat hernoemd is in 'Werven en selecteren kandidaten'. 'Matchen' is een processtap in het werkproces 'Opstellen kandidatenlijst'.
 • Gewijzigd bedrijfsfunctiemodel dat de volgende wijzigingen bevat:
 • Het benoemen van specifieke bedrijfsfuncties die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties
 • De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel.
 • Specialisten die in de eigen bedrijfsarchitectuur met CORA 4.0 werken, kunnen de Archimate repository aanvragen via info@corponet.nl.


Release 8 mei 2020

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:


Hier een beschrijving hoe ver CORA 4 als gevolg van de meest recente release is uitgewerkt:

Logo CORA.png