Onderwerp op Overleg:CORA algemeen

Procesketen versus ketenproces

2
Leon van der Zanden (Overlegbijdragen)

In CORA wordt voor mij verwarrend omgegaan met deze begrippen. De uitleg die bij procesketen wordt gegeven, is eigenlijk de uitleg die bij een 'ketenproces' hoort. Een procesketen is bestaat uit 1 of meerdere processen die (in samenhang) een product of dienst leveren. Een ketenproces heeft betrekking op de situatie waarbij meerdere organisaties samenwerken om een product of dienst te realiseren. Ik zie deze verwarring wel vaker terugkomen in andere referentiearchitecturen.

Vbreuking (Overlegbijdragen)

Binnenkort gaan we 2 volledig uitgewerkte processen incasso en reparatieverzoek publiceren. Daarmee wordt het begrip procesketen inzichtelijk. Nog even geduld svp