Bezichtigen beschikbare eenheid

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Bezichtigen beschikbare eenheid
ArchiMate-element Bezichtigen beschikbare eenheid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f6b5de1c-b5c1-74fc-eb65-8803fc08632b
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Bezichtigen beschikbare eenheid
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
BIM  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :