Afboeking

ArchiMate-element Afboeking
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-e8da1d6c-fe75-b718-bf5a-37e2e04f8683
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Afboeking
Documentatie  : Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering (BusinessService) Afboeking Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/bep- erken betaalachterstan- d BusinessInteraction Procesketen 'Incasso' In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder Het komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties. Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken. Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling. (BusinessProcess) Bewaken uitzonderingen incasso AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 01-02-2021 09:06:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-02-2021 09:06:47 CET