Id-162a5b08-a71c-49ad-8221-b6404fa68a75

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > CompositionRelationships > Id-162a5b08-a71c-49ad-8221-b6404fa68a75
ArchiMate-relatie Id-162a5b08-a71c-49ad-8221-b6404fa68a75
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : Id-e35eac10-4780-78f4-a553-bd7bbef0d354
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Vanaf  : Gerechtelijke fase deurwaarder (BusinessProcess)
Naar  : Aanzeggen ontruiming deurwaarder (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :