Dienst (of bedrijfsservice)

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessServices > Dienst (of bedrijfsservice)
ArchiMate-element Dienst (of bedrijfsservice)
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-bf3b83f5-1d9b-a1de-1e00-bf2498410d80
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Dienst (of bedrijfsservice)
Documentatie  : Dit is de output (het reultaat van het proces waaraan uitvoerenden A en evt. B en C een bijdarge hebben geleverd.
CORA-concepttype  : Dienst of bedrijfsservice
Toelichting  : Output bedrijfs- of werkproces
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  :