Huurovereenkomst

ArchiMate-element Huurovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-bee64a08-01be-40bf-3d33-b59dbe12a13f
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Huurovereenkomst
Documentatie  : Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Overeenkomsten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode Rekenregels: Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden (Value) B. Te ontvangen bruto huuropbreng- sten in de meetperiode Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereenkomsten (Value) B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode eenheid heeft een lopende huurovereenkomst in de meetperiode of een deel van de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid Rekenregels: Som van aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode (Value) A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode Grouping Overeenkomste- n Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2) Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode 2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode (Value) A. Huurderving Bedrijfsregel: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregel: Som van aantal eenheden (Value) B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenko- mst in de meetperiode BusinessObject Relatie Bedrijfsregels: Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm Rekenregels: Som van aantal huurovereen-komsten (Value) A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgr- oep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU- norm, cumulatief binnen meetperiode. Bedrijfsregels: Ingangsdatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenko- mst in de meetperiode Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Bedrijfsreggels: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregels: Som van aantal dagen van ingangsdatum leegstand tot ingangsdatum nieuwe overeenkomst (Value) A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 22-10-2020 19:01:03 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 19:01:03 CEST