Opstellen Meerjarenbegroting

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Opstellen Meerjarenbegroting
ArchiMate-element Opstellen Meerjarenbegroting
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-bd6b0bc8-ca86-3f60-b288-f4b5f5835ce4
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Opstellen Meerjarenbegroting
Documentatie  : Opstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :