Uitvoeren risicomanagement

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Uitvoeren risicomanagement
ArchiMate-element Uitvoeren risicomanagement
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b54157ff-12f6-3d2b-f422-7c90b9f447f6
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Uitvoeren risicomanagement
Documentatie  : Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ...
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanageme- nt BusinessProcess Opstellen risk control framework Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing BusinessProcess Opstellen risico audit Grouping Sturend Woningcorporaties lopen risico's op het leveren van producten en diensten. Welke risico's dat betreffen en hoe zij daar grip op wil krijgen is het risicomanagement (BusinessService) Risicomanagem- ent AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren risicomanagement realiseert: Risicomanagement (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 12-09-2020 13:56:12 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-09-2020 13:56:12 CEST