Opstellen klantmonitor

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Opstellen klantmonitor
ArchiMate-element Opstellen klantmonitor
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ae33b8f5-0089-ffaf-a22e-32b24b5bd8de
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Opstellen klantmonitor
Documentatie  : Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :