Vastgoed

In onderstaande figuur zijn de belangrijkste bedrijfsobjecten van het domein vastgoed in samenhang weergegeven.

Grouping Bestuurlijke wereld Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente Grouping Geografische wereld Deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. (BusinessObject) Wijk De indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfers (BusinessObject) Postcodegebied 4 cijfers Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt Grouping Fysieke wereld Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. (BusinessObject) Gebouw Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (BusinessObject) Bouwdeel Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Grouping Administratief Een complex / cluster is een groepering van VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvesting (BusinessObject) Bedden in verzorgingstehuizen Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang. (BusinessObject) Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvang Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Grouping Gebruikersfunctie Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein Tuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen. (BusinessObject) Tuin Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Perceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rust dat daar een (woning)bouwbestemming op rust (BusinessObject) Grond Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Een parkeerplaats is een benoemd terrein of een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object of een verblijfsobject zijnde een parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) ... Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. (BusinessObject) Overig gebouwd object Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde. (BusinessObject) Bevestigingsplaats Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden. (BusinessObject) Vrijstaande berging Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) ... Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. (BusinessObject) Verblijfsobject Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. (BusinessObject) Woning Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigen (BusinessObject) Bedrijfsruimte Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) ... Een parkeerplaats is een benoemd terrein of een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object of een verblijfsobject zijnde een parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject. (BusinessObject) Onzelfstandige eenheid ArchiMateNote Woningwaarderingsstelsel Grouping WWS punten ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. (BusinessObject) Verblijfsobject Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats ArchiMateNote Energie Prestatie Advies Grouping Energielabel Grouping Energie Index ArchiMateNote Kadaster Grouping Kadestraal object ArchiMateNote WOZ registratie Grouping WOZ object AggregationRelationship Een woonplaats kan een of meer postcodegebieden hebben (AggregationRelationship) Een woonplaats kan een of meer wijken hebben (AggregationRelationship) Een wijk bestaat uit één of meer buurten. (AggregationRelationship) AssociationRelationship Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. (AggregationRelationship) Een gebouw bestaat uit één of meer panden. (AggregationRelationship) Een gebouw staat in een buurt. (AssociationRelationship) Een gebouw kan zelf een eenheid vormen. (AssociationRelationship) AggregationRelationship Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand. (AggregationRelationship) Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (AggregationRelationship) Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 23-02-2020 19:36:06 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2020 19:36:06 CET


Originele kleuren
Bron
   
   
CORA-concepttype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


ArchiMate-details

ArchiMate-element Vastgoed
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-a45c4a8d-6602-b483-cca1-4160de4eebdf
ArchiMate-model  : CORA 4 Gegevensmodel
Label  : Vastgoed
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Gegevensdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Vastgoed Grouping Overeenkomste- n Grouping Projectontwikk- eling Grouping Onderhoud Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. (BusinessObject) Gebouw Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (BusinessObject) Bouwdeel Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde. (BusinessObject) Bevestigingspla- ats Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats De indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfers (BusinessObject) Postcodegebied 4 cijfers Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. (BusinessObject) Overig gebouwd object Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. (BusinessObject) Verblijfsobject Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. (BusinessObject) Wijk Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Perceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rust dat daar een (woning)bouwbestemming op rust (BusinessObject) Grond Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden. (BusinessObject) Vrijstaande berging Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente Tuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen. (BusinessObject) Tuin Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject. (BusinessObject) Onzelfstandige eenheid Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang. (BusinessObject) Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijk- e opvang Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigen (BusinessObject) Bedrijfsruimte Deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Een complex / cluster is een groepering van VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een parkeerplaats is een benoemd terrein of een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object of een verblijfsobject zijnde een parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. (BusinessObject) Woning Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvesting (BusinessObject) Bedden in verzorgingstehui- zen Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert AggregationRelationship clustert Deze svg is op 23-02-2020 19:41:10 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2020 19:41:10 CET

Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg