014 Uitvoeren benchmark

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > Views > 014 Uitvoeren benchmark
014 Uitvoeren benchmark
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapportag- e Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend. (BusinessProcess) Opstellen klantmonitor Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag. (BusinessProcess) Opstellen marktmonitor BusinessService Marktmonitor BusinessService Klantmonitor Uitvoeren benchmark realiseert: Benchmarkrapportage (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-01-2021 18:08:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-01-2021 18:08:48 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 014 Uitvoeren benchmark
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-843dbfb4-c8fd-1423-f393-8ee289642352
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : 014 Uitvoeren benchmark
Elementen  : 
Relaties  :