# dagen voor de prolongatie

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessEvents > # dagen voor de prolongatie
ArchiMate-element # dagen voor de prolongatie
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : Id-77c7076e-0ad8-9d33-67e1-603146a3ed02
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : # dagen voor de prolongatie
Documentatie  : Het aantal dagen voor de prolongatie waarop het pre-notificeren van contracttanten uitgevoerd wordt
CORA-concepttype  : Gebeurtenis
Toelichting  : Trigger werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het aantal dagen voor de prolongatie waarop het pre-notificeren van contracttanten uitgevoerd wordt (BusinessEvent) # dagen voor de prolongatie Opstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken (M)JOB Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen. (BusinessProcess) Pre-notificeren contractant Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Opstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld (BusinessProcess) Opstellen VvE jaarrekening Opstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld (BusinessProcess) Opstellen VvE jaarbegroting TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 01-02-2021 07:27:27 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-02-2021 07:27:27 CET