Inkomende betaling

ArchiMate-element Inkomende betaling
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-721db3ec-c588-88fa-88a5-97ca317347f2
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Inkomende betaling
Documentatie  : De betaling van een debiteur van een openstaande vordering
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De betaling van een debiteur van een openstaande vordering (BusinessService) Inkomende betaling Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/bep- erken betaalachterstan- d Het komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties. Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken. Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling. (BusinessProcess) Bewaken uitzonderingen incasso In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-11-2020 02:17:15 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-11-2020 02:17:15 CET