Domein Relaties

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > Views > Domein Relaties
Domein Relaties
Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk. (BusinessObject) Relatienetwerk Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Grouping Relaties Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. (BusinessObject) Rechtspersoon Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Huishouden Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. (BusinessObject) Meerpersoonshuishouden Een eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een economisch-consumptieve eenheid vormt. (BusinessObject) Eenpersoonshuishouden Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en geboortedatum. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie (Grouping) Rollen Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Werknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie. (BusinessObject) Medewerker Woningcorporatie Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. (BusinessObject) Klant Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebbende Een prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen. (BusinessObject) Prospect Een contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoon Personen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats) (BusinessObject) Bewoner AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 13-09-2020 12:47:43 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 13-09-2020 12:47:43 CEST
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
Domein
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Domein Relaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-6f61146b-4b8b-195c-3dd9-50f3ff3f8256
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Domein Relaties
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :