Plandatum technisch gereed

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessEvents > Plandatum technisch gereed
ArchiMate-element Plandatum technisch gereed
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : Id-5d7e09ef-ea05-061a-f4b8-ddf10fa9f9d6
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Plandatum technisch gereed
CORA-concepttype  : Gebeurtenis
Toelichting  : Trigger werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessEvent Plandatum technisch gereed BusinessProcess Regisseren onderhoudsorde- r Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerkig te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Publiceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (BusinessProcess) Publiceren eenheid BusinessEvent Taxatie opdracht Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Indien geen mutatieonderhoud TriggeringRelationship indien geen mutatieonderhoud Deze svg is op 31-01-2021 19:10:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-01-2021 19:10:24 CET