Bedrijfsfunctie

ArchiMate-element Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-33770fef-10b1-6079-d3bf-8b64ac7216e3
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.2
Label  : Bedrijfsfunctie
Documentatie  : Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.
Vanuit CORA 3  : Nieuw
Toelichting  : We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsfuncties op om samenhangende bedrijfsservices (en werkprocessen) te kunnen bundelen naar competenties. Een bedrijfsfunctie kan samenvallen met een organisatorische eenheid (‘afdeling’); we nemen die echter niet in de referentiearchitectuur op omdat organisatie-inrichting sterk verschilt per organisatie en ook veranderlijk is. Merk op dat dit dit grote overlap heeft met de bedrijfsprocessen zoals die in CORA 1, 2 en 3 die in CORA 4 geen bedrijfsproces meer zijn.
Voorbeelden  : Verhuren eenheden, onderhouden eenheden, transporteren eenheden
Bedrijfsfunctiemodel  : Ja
Informatiefunctiemodel  : Ja
Organisatie  : Ja
CORA processjabloon  : Ja
Applicatielaag en services  : Ja
Werkprocesmodel  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservic- e Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd- bedrijfsfunctie Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject ServingRelationship Bedient AggregationRelationship Clustert CompositionRelationship Onderdeel van Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor ServingRelationship bedient AccessRelationship RW Deze svg is op 19-09-2020 06:54:17 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 19-09-2020 06:54:17 CEST