Contactinformatie

ArchiMate-element Contactinformatie
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-2f7a7ab9-2edb-a553-8b27-d7bc8aa2655e
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Contactinformatie
Documentatie  : Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :