C. Waarde activa verkochte eenheden

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > Values > C. Waarde activa verkochte eenheden
ArchiMate-element C. Waarde activa verkochte eenheden
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-28cdea84-309d-4e77-e7ad-b2186ac2b036
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : C. Waarde activa verkochte eenheden
Documentatie  : Bedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Waarde van de eenheden is opgenomen in de activa op de balans of bij terugkoop de betaalde koopsom.

Rekenregels:

Som van waarde in euro’s
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  :