Registreren betalingsregeling

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Registreren betalingsregeling
ArchiMate-element Registreren betalingsregeling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-23a79a0c-122f-bc91-226f-6bc78d752f8b
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Registreren betalingsregeling
Documentatie  : De overeengekomen betalingsregeling wordt gecommuniceerd naar de klant (of diens zaakwaarnemer) in kwestie. Dat kan plaatsvinden via verschillende kanalen: telefonisch, per brief, per e-mail, etc.

Input: Geregistreerde betalingsregeling Output: Bevestigde betalingsregeling

Voorbeelden informatie-objecten:

 Bevestiging betalingsregeling
Bron  : CORA best-practice
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De overeengekomen betalingsregeling wordt gecommuniceerd naar de klant (of diens zaakwaarnemer) in kwestie. Dat kan plaatsvinden via verschillende kanalen: telefonisch, per brief, per e-mail, etc. Input: Geregistreerde betalingsregeling Output: Bevestigde betalingsregeling Voorbeelden informatie-objecten:  Bevestiging betalingsregeling (BusinessProcess) Registreren betalingsregelin- g Het kan gaan om een eenmalige betaalafspraak om de achterstand direct te vereffenen of om een gespreide betalingsregeling waarbij een huurder binnen een gestelde periode de huurachterstand inloopt. De kaders en aanpak hiervan verschilt per huurder(situatie) en per corporatie. Opties als schuldhulpverlening en de inzet van bijvoorbeeld een budgetcoach kunnen ook worden besproken. Input: Af te sluiten betalingsregeling Output: Afgesloten betalingsregeling (BusinessProcess) Overeenkomen betalingsregelin- g Het proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer. (BusinessProcess) Afsluiten betalingsregelin- g De overeengekomen betalingsregeling wordt gecommuniceerd naar de huurder in kwestie. Dat kan plaatsvinden via verschillende kanalen: telefonisch, per brief, per e-mail, etc. Input: Geregistreerde betalingsregeling Output: Bevestigde betalingsregeling (BusinessProcess) Bevestigen betalingsregelin- g BusinessObject Vastgelegde betalingsregelin- g TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 10-11-2020 01:03:13 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-11-2020 01:03:13 CET