Betalingsregeling

ArchiMate-element Betalingsregeling
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-0c644443-51f0-7377-a616-507f40677aa0
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Betalingsregeling
Documentatie  : De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregelin- g Het proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer. (BusinessProcess) Afsluiten betalingsregelin- g Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/bep- erken betaalachterstan- d Het percentage van de overeengekomen betalingsafspraken welke volledig en tijdig door de huurders is voldaan. (Value) % Betalingsregelin- gen conform afspraak Saneringen waarbij een deel van de vordering wordt kwijtgescholden (BusinessEvent) Uitzondering incasso De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Betalingsregelin- g Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformat- ie RealizationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-11-2020 00:36:41 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-11-2020 00:36:41 CET