Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplan

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessProcesses > Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplan
ArchiMate-element Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-07575bb6-b8fe-6ae8-5e0a-9aee7c157602
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplan
Documentatie  : Opstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren Meerjaren onderhoudsplan BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Het meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. (BusinessService) Meerjaren onderhoudsplan Opstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan. (BusinessProcess) Opstellen Jaarschijf onderhoud TriggeringRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 16-09-2020 08:36:29 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 16-09-2020 08:36:29 CEST