CORA werkprocessen

Werkprocessen zijn nodig om bedrijfsservices te kunnen leveren. Zonder het leveren van bedrijfsservices geen werkprocessen. De CORA werkprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA bedrijfsservicemodel.

Definitie: Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA referentieprocessen

Binnenkort worden de eerste werkprocessen van de bedrijfsprocessen 'Uitvoeren reparatieonderhoud' respectievelijk 'Incasseren vorderingen' gepubliceerd.

Figuur 1: Binnenkort te publiceren werkprocessen


Toelichting CORA werkprocessen

  • Welke werkprocessen CORA onderscheidt, is bij het opstellen van de bedrijfprocessen globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.


Alfabetisch overzicht van CORA werkprocessen

WerkprocesLevert bedrijfsservice(s)Gebruikt in bedrijfsproces(sen)Beschrijving
Aanbesteden nieuwbouw/renovatieprojectOntwikkelingen eenheden
Vastgoedontwikkeling
Actualiseren woonwensenInschrijven woningzoekenden
Matching
Actualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerd
Administratief afhandelen geriefsverbetering / WMOOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Administratief afhandelen geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee de gewijzigde kenmerken van (nieuwe) bouwdelen waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden
Administratief afhandelen niet planmatig onderhoudOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Administratief afhandelen niet planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de gewijzigde kenmerken van bouwdelen waaraan niet planmatig onderhoud is verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden
Administratief afhandelen planmatig onderhoudOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren planmatig onderhoud
Administratief afhandelen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de gewijzigde kenmerken van (nieuwe) bouwdelen waaraan planmatig onderhoud is verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden
Afhandelen klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Klantbeheer
Afhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeld
Afhandelen klantvraag (werkproces)Afhandelen klantvraag
Klantbeheer
Afhandelen klantvraag (werkproces) is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden afgehandeld
Afhandelen overlastBevorderen leefbare woonomgeving
Sociaal beheer
Afsluiten huurovereenkomstVerhuren eenheden
Verhuur
Afsluiten huurovereenkomst is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt gesloten
Afwijzen urgentieaanvraagBehandelen urgentie aanvragen woningzoekendenAfwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveert
Beeindigen huurovereenkomstVerhuren eenheden
Verhuur
Beeindigen huurovereenkomst is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt
Begeleiden bewoner planmatig onderhoudSociaal beheer
Uitvoeren planmatig onderhoud
Begeleiden bewoner planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid wordt begeleid om de overlast voor de huurder zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend
Behandelen urgentieaanvraagBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Matching
Behandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelreging
Beheren VVE ledenadministratieVVEadministratie
Voeren administratief beheer VVE
Beheren VVE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VVE actueel wordt gehouden
Beheren facilitaire middelenBeheren facilities
Middelen
Beheren van vermogenBeheren financiën
Treasury (bedrijfsfunctie)
Bepalen voorschotSociaal beheer
Verrekenen service-/stookkosten
Bepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaald
Betalen factuurCrediteurenbeheer
Faciliteren wooncoöperatie
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Sociaal beheer
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren planmatig onderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld
Bevorderen leefbare woonomgeving (werkproces)Bevorderen leefbare woonomgeving
Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMOOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
Bewaken uitvoering planmatig onderhoudOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren planmatig onderhoud
Bewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
Bewaken uitzondering incassoIncasseren vorderingen
Incasso (bedrijfsfunctie)
Deelnemen VVE vergaderingDeelnemen VVEvergadering
VVEvertegenwoordiging
Deelnemen VVE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VVElid - deelneemt aan de VVE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VVEvergadering
Evalueren klantoordeelMeten klantwaardering
Faciliteren VVE vergaderingVVEbeheer
Voeren administratief beheer VVE
Faciliteren VVE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VVE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VVE
Faciliteren bewonersparticipatieBevorderen leefbare woonomgeving
Sociaal beheer
Faciliteren sociale cohesieBevorderen leefbare woonomgeving
Sociaal beheer
Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheidOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeuren
In exploitatie nemen eenhedenOntwikkelingen eenheden
Vastgoedontwikkeling
Informeren huurder VVEcomplexDeelnemen VVEvergadering
VVEvertegenwoordiging
Informeren huurder VVEcomplex is het werkproces waarmee de huurder door de woningcorporatie - tevens VVElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VVE
Initiëren verbeteringMeten klantwaardering
Inkopen planmatig onderhoudVVEbeheer
Voeren technisch beheer VVE
Inkopen producten en dienstenBeheren facilities
Inkoop
Inkopen reparatieonderhoudVVEbeheer
Voeren technisch beheer VVE
Inkopen serviceInkoop
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren planmatig onderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Verrekenen service-/stookkosten
Inkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancier
Inspecteren bouwdeelOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moeten worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Leveren ICT middelenBeheren facilities
ICT
Leveren P&O diensten (werkproces)HRM (bedrijfsfunctie)
Leveren P&O diensten
Organisatieontwikkeling (bedrijfsfunctie)
Leveren communicatiemiddelenCommunicatie (bedrijfsfunctie)
Leveren communicatiediensten
Leveren financiële dienstenBeheren financiën
Financiën (bedrijfsfunctie)
Leveren juridische dienstenBeheren facilities
Juridisch advies (bedrijfsfunctie)
Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoudOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren planmatig onderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd
Meten kwaliteit uitgevoerde geriefsverbetering / WMOOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Meten kwaliteit uitgevoerde geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de werkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheidOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen
Oprichten VVEOntwikkelingen eenheden
Vastgoedontwikkeling
Oprichten VVE is het werkproces waarmee een splitsingsakte wordt opgesteld en de vereniging van eigenaren wordt opgericht dmv het transporteren van de splitsingsacte en inschrijven van de VVE bij de KvK
Oprichten bouwdepotOntwikkelingen eenheden
Vastgoedontwikkeling
Opstellen In control statementManagement
Uitvoeren control
Opstellen VVE jaarbegrotingVVEbeheer
Voeren financieel beheer VVE
Opstellen VVE jaarrekeningVVEbeheer
Voeren financieel beheer VVE
Opstellen aankoop- en verkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen aankoop- en verkoopplanAsset management
Uitvoeren portefeuillesturing
Opstellen communicatiebeleidBepalen beleid
Opstellen communicatieplanCommunicatie (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen dPiFinanciën (bedrijfsfunctie)
Verantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen dViFinanciën (bedrijfsfunctie)
Verantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen en verstrekken (M)JOBVVEbeheer
Voeren technisch beheer VVE
Opstellen financieel beleidBepalen beleid
Opstellen gebiedsvisieBepalen visie
Opstellen incassobeleidBepalen beleid
Opstellen informatiebeleidBepalen beleid
Opstellen informatieplanICT
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen inkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen jaarbegrotingFinanciën (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen jaarrapportageControl (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren control
Opstellen jaarrekeningFinanciën (bedrijfsfunctie)
Verantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen jaarschijf onderhoudOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren MJOB
Opstellen jaarverslagVerantwoorden bedrijfsvoeringOpstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordt
Opstellen klantmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen klantvisieBepalen visie
Opstellen kwartaalrapportageControl (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren control
Opstellen leefbaarheidsplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan
Sociaal beheer
Opstellen maandrapportageControl (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren control
Opstellen marktmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen meerjaren onderhoudsplanOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren MJOB
Opstellen meerjarenbegrotingFinanciën (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen onderhoudsbeleidBepalen beleid
Opstellen organisatie-inrichtingsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Organisatieontwikkeling (bedrijfsfunctie)
Opstellen organisatievisieBepalen visie
Opstellen personeelsbeleidBepalen beleid
Opstellen personeelsplanHRM (bedrijfsfunctie)
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen portefeuillevisieBepalen visie
Portfoliomanagement
Opstellen risico auditRisicomanagement (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren risicomanagement
Opstellen risk control frameworkRisicomanagement (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren risicomanagement
Opstellen sociaal beleidBepalen beleid
Opstellen tactisch voorraadplanAsset management
Uitvoeren portefeuillesturing
Opstellen vastgoed investeringsplanPortfoliomanagement
Uitvoeren portefeuillesturing
Opstellen vastgoedbeleidBepalen beleid
Opstellen verhuurbeleidBepalen beleid
Opstellen wijkplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan
Portfoliomanagement
Opstellen woonvisieBepalen visie
Opvragen klantoordeelMeten klantwaardering
Overdragen beheerFaciliteren wooncoöperatie
Sociaal beheer
Overdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatie
Plannen en uitvoeren huisbezoekIncasseren vorderingen
Incasso (bedrijfsfunctie)
Plannen en uitvoeren huisbezoek is het werkproces waarmee een huisbezoek wordt gepland, voorbereid en uitgevoerd inclusief verslaglegging
Plannen en verstrekken onderhoudsopdrachtOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Plannen en verstrekken onderhoudsopdracht is het werkproces waarmee de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (op basis van raamovereenkomsten) aan de uitvoerder worden gegund en tevens bepaald wordt wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden
Registreren klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Klantbeheer
Registreren klacht is het werkproces waarmee klachten worden geregistreerd en in behandeling worden genomen
Registreren klantvraagAfhandelen klantvraag
Klantbeheer
Registreren klantvraag is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden geregistreerd en in behandeling worden genomen
Registreren woningzoekendeInschrijven woningzoekenden
Matching
Registreren woningzoekende is het werkproces waarmee het registratieverzoek van de aanvrager wordt geverifieerd op vigerende regelgeving en - indien akkoord - de aanvrager inclusief de woonwensen geregisteerd wordt als woningzoekende
Sluiten betalingsregelingIncasseren vorderingen
Incasso (bedrijfsfunctie)
Sluiten betalingsregeling is het werkproces waarmee de betalingsregeling met de debiteur wordt gesloten
Terugkopen eenheidVerkoop
Verkopen appartementen
Verkopen eenheden
Terugkopen eenheid is het werkproces waarmee de voorlopige terugkoopovereenkomst met de verkoper wordt gesloten en vervolgens het appartementsrechtrecht inclusief VVE lidmaatschap middels notarieel tranport wordt verkregen
Uitgeven urgentie woningzoekendeLeveren urgentieverklaring herhuisvesting
Matching
Uitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
Uitgeven urgentieverklaringBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Matching
Uitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
Uitvoeren geriefsverbetering / WMO eenheidOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee de werkzaamheden voor het realiseren van de geriefsverbetering / WMO uitgevoerd worden
Uitvoeren intake reparatieverzoekOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren reparatieonderhoud
Uitvoeren intake reparatieverzoek is het werkproces waarmee het reparatieverzoek van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien toegewezen verder in behandeling genomen
Uitvoeren intake verzoek geriefsverbeteringOnderhoud (bedrijfsfunctie)
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomen
Uitvoeren mutatieonderhoud (werkproces)Onderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren mutatieonderhoud
Werkproces waarmee onderhoudswerkzaamheden van de eenheid waarvan de huurovereenkomst is beeindigd, worden uitgevoerd door de uitvoerder ")
Uitvoeren planmatig onderhoud (werkproces)Onderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren planmatig onderhoud
Werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder ")
Uitvoeren reparatieonderhoud (werkproces)Onderhoud (bedrijfsfunctie)
Uitvoeren reparatieonderhoud
Werkproces waarmee onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder ")
Vaststellen servicecomponentSociaal beheer
Verrekenen service-/stookkosten
Vaststellen servicecomponent is het werkproces waarmee wordt bepaald welke servicecomponenten in rekening worden gebracht
Verkopen eenheidVerkoop
Verkopen appartementen
Verkopen eenheden
Verkopen eenheid is het werkproces waarmee de voorlopige koopovereenkomst inclusief VVE lidmaatschap met de koper wordt gesloten en vervolgens het appartementsrecht middels notarieel transport wordt geleverd
Verpachten perceelVerkoop
Verkopen eenheden
Verpachten perceel is het werkproces waarmee de voorlopige koopovereenkomst met de koper wordt gesloten en vervolgens het erfrecht middels notarieel tranport wordt geleverd
Verrekenen service-/stookcomponentDebiteurenbeheer
Verrekenen service-/stookkosten
Verrekenen service-/stookcomponent is het werkproces waarmee het voorschot over - en het verbruik in betreffende periode van service-/stookcomponent wordt verrekend
Versturen factuurDebiteurenbeheer
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Verhuren eenheden
Verrekenen service-/stookkosten
Voeren financieel beheer VVE
Versturen factuur is het werkproces waarmee de in rekening te brengen kosten worden gefactureerd en verstuurd
Verwerken WMO aanvraagRealiseren geriefsverbetering/WMO
Sociaal beheer
Verwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomen
Verwerken betalingDebiteurenbeheer
Incasseren vorderingen
Realiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren mutatieonderhoud
Uitvoeren reparatieonderhoud
Verhuren eenheden
Verrekenen service-/stookkosten
Voeren financieel beheer VVE
Verwerken betaling is het werkproces waarmee betalingen en vorderingen worden afgeletterd in de rekening courant
Verwerken initiatief wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatie
Sociaal beheer
Verwerken initiatief wooncoörperatie is het werkproces waarmee het bewonersinitiatief voor het oprichten van een nieuwe wooncoöpratatie in behandeling wordt genomen
Verzenden passend aanbodInschrijven woningzoekenden
Matching
Verzenden passend aanbod is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd en specifiek onder de aandacht wordt gebracht bij de woningzoekende die naar betreffend aanbod op zoek is
Voeren VVE administratieVVEadministratie
Voeren administratief beheer VVE
Voeren VVE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden
Voorkomen betaalachterstandIncasseren vorderingen
Incasso (bedrijfsfunctie)
Voorkomen betaalachterstand is het werkproces waarmee bepaald wordt welke klanten mogelijkerwijs achterstanden kunnen oplopen en welke maatregelen helpen omeen betaalachterstand te voorkomen


In Kennismodel

Het thema CORA werkprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het metamodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA werkprocessen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een gebruikersfunctie is functionaliteit die een applicatie aan gebruikers biedt ter ondersteuning van een werkproces. (ApplicationService) Gebruikersfunctie Een informatiedomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een applicatiecomponent is een op zichzelf staand type software met één of meerdere functies. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Een integratiefunctie is functionaliteit die een applicatie via een koppelvlak biedt aan andere applicaties. (ApplicationService) Integratiefunctie Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een applicatiefunctie is een logische eenheid van functionaliteit zoals die binnen een applicatie gestructureerd is. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een gegeven uit LV is een gegevensobject dat op gestandaardiseerde wijze beschikbaargesteld wordt door een landelijke voorziening. (DataObject) Gegeven uit LV Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship verantwoordelijk- voor RealizationRelationship realiseert AccessRelationship gebruikt AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship levert AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship beheert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship biedt toegang tot SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AggregationRelationship is opgebouwd uit InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit TriggeringRelationship veroorzaakt Deze svg is op 19-11-2019 15:49:32 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-11-2019 15:49:32 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Processenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Informatiemodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Logo CORA.jpg