De discussie op deze pagina is gearchiveerd. Dit betekent dat de functionaliteit op deze pagina niet werkt. Voor de huidige discussiemogelijkheden, ga terug naar de vorige pagina.

Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Denk mee met GEMMA Referentiecomponenten/Archief2015-2016

Als u wil mee discussiëren, gebruik dan deze pagina. Kijk op de pagina uitleg forumfunctionaliteit, om te zien hoe de forumfunctionaliteit werkt. De discussie gaat over het onderwerp dat start bij de pagina: GEMMA Referentiecomponenten

Nieuw onderwerp starten

Inhoud

OnderwerpAntwoordenLaatste wijziging
LV-BAG110 aug 2015 14:35
Wegbeheer017 jul 2015 11:50
Geo-viewer, GIS, CAD017 jul 2015 11:25
Handhaving017 jul 2015 11:21
Gemeentelijke eigendommenregistratie017 jul 2015 11:16
Managementinformatie117 jul 2015 11:14
RINIS, Vecozo017 jul 2015 10:41
Inningensysteem017 jul 2015 10:18
Kadastrale registratie017 jul 2015 10:16
BWT017 jul 2015 10:10
DigiD017 jul 2015 10:05
GBA en BRP017 jul 2015 10:03
beheer openbare ruimte017 jul 2015 10:01
Studiefinanciering017 jul 2015 09:56
BGT117 jul 2015 09:47
BLAU017 jul 2015 09:37

Ik zou de definitie aanpassen: het betreft eenzelfde landelijke voorziening als voor andere basisregistraties. Het is vreemd om hier iets te gaan zeggen over de aansluiting van gemeentelijke registraties middels een koppelvlak. Doen we dat met de BRP ook? Ik lees het voornemen om dit aan te passen naar een reeks van koppelvlakken c.q. leveringsformaten. We zullen dan toch ten aanzien van alle (landelijke voorzieningen van) basisregistraties een eenduidige keuze moeten maken of deze functionele component een leveringsformaat of het bestaan van de landelijke voorziening is. Zeker als we hier versienummers gaan opnemen, introduceren we een landschap dat voortdurend verandert, dat is in niemands belang.

Gawester (overleg)17 jul 2015 09:42

Eens met de opmerking. De omschrijving moet zich beperken tot de landelijke voorziening. Voorstel voor de omschrijving:

Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG.

In het architectuurmodel wordt tevens gedefinieerd via welke standaarden met de landelijke voorziening kan worden gekoppeld. Deze relaties tussen landelijke voorziening en standaarden worden nu nog niet op gemmaonline getoond, dit moet nog gemaakt gaan worden.

MarkBacker (overleg)10 aug 2015 14:35
 

In de criteria lees ik dat er clustercomponenten kunnen bestaan, als een van de voorbeelden wordt wegbeheer genoemd. Wanneer het, zoals aangegeven in de criteria, de bedoeling is dat dit een cluster is, dan is het belangrijk dat in de omschrijving de onderdelen worden benoemd. Dat gebeurt nu nog niet. Graag aanvullen!

Gawester (overleg)17 jul 2015 11:50

Ik heb grote twijfels of componenten zoals de genoemde thuishoren in een backoffice en in specifieke kolommen. Vooral de plaats van de Geo-viewer op deze plaats ten opzichte van die van het Geo-magazijn en de Geo-publicatie is onduidelijk. Wanneer we kijken naar de integratie van geo in gegevens (eindelijk), en b.v. de plaats in managementinformatie, dan is een herschikking noodzakelijk. Het worden steeds meer generieke bedrijfsfuncties die op een veelheid aan plaatsen kan worden ingezet (bedrijfsvoering?)

Gawester (overleg)17 jul 2015 11:25

In het model wordt alleen gesproken over 'handhaving. Wat mij betref mis ik hier (breed) de toezichtfunctie (deze komt voor gebouwen en woningen nu nog voor bij BWT, zie mijn commentaar daar). Vaak werken toezicht en handhaving in elkaars verlengde, dus het lijkt goed mogelijk om deze component een dubbelfunctie te geven. Ik stel dan ook voor om het te hernoemen tot 'Toezicht en Handhaving', en ook de omschrijving overeenkomstig aan te passen. Ter info: Toezicht bestaat eruit om te controleren of een vergunning (zoals WABO) op de juiste wijze wordt uitgevoerd, dan wel of overigens de regelgeving wordt nageleefd. Handhaving richt zich op de maatregelen die nodig zijn wanneer aan de voorwaarden niet is voldaan, dit kan herstel zijn, maar b.v. ook sloop of verwijdering. Bij handhaving kan ook sprake zijn van maatregelen zoals dwangsommen.

Gawester (overleg)17 jul 2015 11:21

N.m.m. hoort deze referentiecomponent thuis bij de bedrijfsfunctie 'Financiën en Economische Zaken' in de backoffice. Wat was de afweging om het hier te plaatsen?

Gawester (overleg)17 jul 2015 11:16

Ik merk op dat deze component is opgenomen bij het onderdeel Financiën en control. Hoewel is zeker toegeef dat managementinformatie (zoals ook de automatisering) is gestart bij Financiën en control, kan (zeker ook in het tijdperk van Big Data) zeker niet gezegd worden dat het nog steeds een onderdeel is van deze bedrijfsfunctie. N.m.m. hoort het thuis bij Informatiebeleid en ICT.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:21

Excuses, hetzelfde geldt m.m. voor Datwarehouse (DWH). Het is overigens maar de vraag wat de meerwaarde en houdbaarheid van deze technische component is.

Gawester (overleg)17 jul 2015 11:14
 

Ik merk op dat op de pagina componenten worden benoemd (niet altijd omschreven) die niet voorkomen in het excel-document en niet op het applicatielandschap van de Softwarecatalogus. Is het verband tussen de verschillende onderdelen nader te duiden?

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:41

Ik merk op dat deze component is opgenomen bij het onderdeel Belastingen. Het is echter een taak/verantwoordelijkheid van de Finänciële administratie en behoort dus bij het onderdeel Financiën en control. Het onderdeel Belastingen doet wel heffingen, dit behoort tot de functionaliteit van het Belastingsysteem.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:18

Ik merk op dat voor het afnemen van deze gegevens uit een landelijke voorziening een eigen component is benoemd, wat niet het geval is voor b.v. het Handelsregister. En ik merk op dat deze is geplaatst in de backoffice. N.m.m. behoort deze tot het domein van het Gegevensmagazijn. Het Gegevensmagazijn is dan de plaats waar kopiebestanden worden onderhouden, deze heeft terecht een plaats in de midoffice.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:16

Het model kent een component voor Bouw en Woningtoezicht. Ik merk op, dat deze (grotendeels?) is vervallen door de WABO. Voor de WABO is een aparte component opgenomen. Het zou goed zijn het gemeentelijk landschap opnieuw te bezien, ook in de aanloop naar de komst van de Omgevingswet.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:10

Ik merk op dat de omschrijving nu spreekt over 'authenticatie' (het bepalen van toegangsrechten), terwijl DigiD alleen 'identificatie' (het bepalen van de identiteit) uitvoert.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:05

Door het van kracht worden van de Wet BRP is feitelijk de naam van de GBA veranderd in BRP (Basisregistratie Personen). Dit moet nog worden doorgevoerd in de naamgeving van componenten en hun omschrijving.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:03

De componenten voor beheer van de openbare ruimte verdienen een heroverweging: lang niet alle componenten van beheer worden nu onderscheiden. Zo omvat het ook lichtmasten, speelplaatsen, enz. De componenten voor het ontwerp (de voorbereiding) van de openbare ruimte ontbreken geheel, naast projectplanningstools en aanleveringen van bestekken (b.v. GGW bestek) betreft dit ook berekeningsprogramma's voor b.v. rotondes. Ook dit verdient een heroverweging. Vroeger heette dit Civiel Technische Voorbereiding en Civiel Technisch Beheer.

Gawester (overleg)17 jul 2015 10:01

De definitie verwisselt de termen 'studiefinanciering' en 'studieschuld'. Dat lijkt mij onterecht. Ook in de nieuwe regelingen is er niet altijd sprake van studieschuld. Dan wel de omschrijving vereenvoudigen tot 'de registratie van rechten en schulden in het kader van studiefinanciering'.

Gawester (overleg)17 jul 2015 09:56

Ik lees een dubbele definitie: enerzijds de registratie als basisregistratie, anderzijds de aanvulling met plusgegevens ten behoeve van de gemeente. Dat is op zijn minst verwarrend, moeten gemeenten een keuze maken wat ze bedoelen, en op welke manier? En dit geldt voor meer gemeentelijke registraties, zoals GBA/BRP en BAG.

Gawester (overleg)17 jul 2015 09:47

het tijdstip van indiening is twee uur lager dan werkelijk.

Gawester (overleg)17 jul 2015 09:47