De discussie op deze pagina is gearchiveerd. Dit betekent dat de functionaliteit op deze pagina niet werkt. Voor de huidige discussiemogelijkheden, ga terug naar de vorige pagina.

Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Cocreatie GEMMA 2 Informatiearchitectuur/Archief-2015-01

Als u wil mee discussiëren, gebruik dan deze pagina. Kijk op de pagina uitleg forumfunctionaliteit, om te zien hoe de forumfunctionaliteit werkt. De discussie gaat over het onderwerp dat start bij de pagina:

Nieuw onderwerp starten
Eerste pagina
Eerste pagina
Vorige pagina
Vorige pagina
Volgende pagina
Volgende pagina
Laatste pagina
Laatste pagina

Verzamelde reactie gem. Den Haag op Informatiearchitectuur

  1. Nieuwe indeling GEMMA2 wordt tov GEMMA1 FO/MO/BO als nuttig ervaren.
  2. Bij elk architectuurproduct van de GEMMA wordt gevraagd: welk doel heeft het? Waar is het een standaard voor? Bij informatiearchitectuur wordt bijvoorbeeld gelezen: ‘De informatiearchitectuurplaat kan gebruikt worden als basis voor een breed scala aan vraagstukken op het vlak van informatiemanagement en architectuur. Bijvoorbeeld als doelarchitectuur, voor het plotten van architectuurvraagstukken of voor applicatieportfoliorationalisatie.’ Door de vele doeleinden wordt het wat lastig om te reageren op de plaat. Voor applicatieportfoliorationalisatie is de plaat niet fijnmazig genoeg. Je zal hoogstens komen tot systemen die mogelijk dezelfde functionaliteit bieden. Advies: benoem concreter wat je met de plaat wil bereiken. Wat zijn de doelstellingen en uitgangspunten.
  3. Vaak zijn functies er voor medewerkers, ketenpartners, burgers en bedrijven. Hiermee kom je op deze plaat in de problemen. Voorbeelden hiervan zijn: Maken afspraken, ontsluiten zaken en zaakgegevens etc. Misschien is het zinvol om hier te kiezen voor een andere ordening.
  4. Ik mis een applicatieve functie digitaal corresponderen. Definitie; Functionaliteit om te kunnen communiceren met burgers en bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, de Berichtenbox burgers en de Berichtenbox bedrijven.
  5. Graag ook aandacht voor verbindingen en beveiliging
  6. Mocht het traject voor de plaat van het fysieke domein starten, dan wil onze collega Jan van Langeveld (jan.vanlangeveld@denhaag.nl) graag hierbij betrokken worden.

Dank voor de opmerkingen. het doel van de plaat is inderdaad nogal breed. Dit komt omdat het hier om een referentiearchitectuur gaat. Het vormt de basis voor verdere (meer gerichte) toepassing. In het vervolg willen we met behulp van de plaat meer concrete issues gaan adresseren. Zo krijgt de architectuur meer diepgang.

Een ordening is altijd arbitrair. We hebben gekozen voor de tweedeling platformfuncties - generieke gebruiksfuncties. Daarnaast hebben. we de gebruiksfuncties ingedeeld naar doelgroep (anders werd het één grote bak functies). Dit bleek tijdens de cocreatiesessies wel aan te slaan. Enkel authenticeren burgers en bedrijven en het ondersteunen van digitaal samenwerken komt twee keer voor, dus me de dubbelingen valt het goed mee.

Versturen berichten is een goede. Deze functionaliteit voor burgers/bedrijven (tonen berichten) heb ik toegevoegd onder tonen lopende zaken en mijn gegevens. Het versturen ervan heb ik onder beheren klantcontacten toegevoegd.

De katernen beveiliging en verbinden zijn inmiddels in de mak.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)22 jul 2015 10:40
 

Let op het niveau van functies. Bijv. E-facturen, hoort dat bij meerdere domeinen? Het autoriseren van burgers en bedrijven is geplaatst als een functionaliteit voor gemeenten, maar dit speelt ook op landelijk niveau. Waarom zijn op bepaalde niveaus bepaalde functies wel/niet geplaatst?

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 17:02

e-factureren hoort eigenlijk bij bedrijfsvoering. zie een eerdere opmerking. autoriseren burgers/bedrijven is een functie die inderdaad met landelijke bouwstenen wordt ingevuld. zie ook een eerdere discussie

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)16 jul 2015 00:10
 

Mbt Ontsluiten open data en closed data: Is er onderscheid met data bedoeld voor extern en intern? Wat is dan de relatie met Opslaan en ontsluiten managementinformatie?

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 17:03

zie de definitie. deze applicatiefunctie is inderdaad vooral bedoeld voor het publiek/belanghebbenden.. wat echter niet uitsluit dat gemeentelijke systemen dezelfde data(services) kunnen gebruiken.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)16 jul 2015 00:08
 
Bewerkt door een andere gebruiker.
Laatste bewerking: 15 apr 2015 12:29

Vanuit de architectuur gedachte moeten de zaak- en documentfunctie bij de groep platformfunctionaliteit uit elkaar getrokken worden in aparte functionaliteiten, ofwel explicieter terugkomen. Voorstel: Opslaan en ontsluiten zaakgegevens en documenten hernoemen naar Opslaan en ontsluiten documenten en Opslaan en ontsluiten gegevens naar Opslaan en ontsluiten (zaak)gegevens.

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 17:28

Goede discussie! In de detailfuncties zijn ze wel uitgesplitst: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Opslaan_en_ontsluiten_zaakgegevens_en_documenten

Hoort functionlaiteit voor het opslaan van zaakgegevens en (zaak)documenten bij elkaar, of passen zaakgegevens meer bij Opslaan en ontsluiten van gegevens? http://www.gemmaonline.nl/index.php/Opslaan_en_ontsluiten_gegevens

Ik kan me voorstellen dat hierover verschillende gedacht wordt?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 apr 2015 12:32
 

Ik ben hier wel voorstander van. Het biedt de mogelijkheid om ook documenten op te slaan voor motieven buiten het zaakgericht werken. Denk bijvoorbeeld aan handleidingen, werkinstructies, documentatie, etc. Je kunt dergelijke documenten wel opnemen in een zaak, maar dan moet je óf de zaak heel lang open laten staan, óf je moet edere nieuwe versie al een heel nieuw document in je DMS registreren.

Ook biedt je de mogelijkheid om bestaande archiefbescheiden, die niet zaakgericht zijn geordend, ook (gedigitaliseerd) op te nemen. Bovendien is er nog steeds de nodige twijfel of het zaakgericht / procesgericht werken ook voldoende toepasbaar is op projecten, beleidsvorming, etc. Door zaken en documenten functioneel te scheiden bied je de vrijheid aan.

Marco.Klerks (overleg)17 apr 2015 13:34

voor het laatste zie http://www.gemmaonline.nl/index.php/Katern_zaakgericht_werken. je hoeft niet zaakgericht te werken om de voordelen van het registreren als zaak te kunnen benutten.

in principe zegt de plaats van de functionaliteit nog niets over de invulling ervan. pas wanneer we het hoogste niveau aan één referentiecomponent zouden toewijzen is er een probleem.

Ik kan je redenatie best volgen, maar zaken verschuiven naar opslaan en ontsluiten van gegevens levert hetzelfde vraagstuk op (gegevensmagazijn vs. zakenmagazijn).

De meningen blijken hierover inderdaad verdeeld. Dus voorlopig laten we het zo staan. Enerzijds om tekentechnische redenen (een extra blokje past niet meer). Anderzijds omdat ze door de zaak- en documentservices, het zaakgericht werken, de zaakgerichte selectielijst, ontwikkelingen in de markt etc. toch eerder meer (maar misschien nooit volledig) bij elkaar gaan horen dan minder. Discussie wordt ongetwijfeld opnieuw geopend bij het mappen van de applicatiefuncties op de referentiecomponenten

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)16 jul 2015 00:05
 
 

'Tonen gemeentelijke producten en diensten' als deelfunctie van 'Tonen (web)content'

Met gemak zou ik een functie als 'Tonen gemeentelijke producten en diensten' als deelfunctie van 'Tonen (web)content' kunnen definiëren. Maar denk ook eens aan: - Tonen bestuurlijke informatie - Tonen evenementen - Tonen nieuwsberichten en blogs - Tonen social media feeds - Tonen vacatures - etc.

Dit is allemaal informatie die gepubliceerd wordt op een gemeentelijke website. Regelmatig wordt deze informatie uit andere bronnen gehaald en liggen de verantwoordelijkheden bij andere mensen.

Het verschil met functies als 'Aanvragen producten en diensten' en 'Maken afspraken' is dat deze functies ook via andere kanalen kan verlopen en dat deze functies gericht zijn op de interactie met de burger. De "Toon-functies" zijn vooral gericht op de beschikbaarstelling van informatie aan de burger; interactie (reacties) is slechts nice-to-have.

De functie 'Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens' staat met één been aan de interactieve zijde en met één been aan de informatieve zijde. Ook differentieert deze functie zich, omdat het sterk gepersonaliseerde informatie betreft, terwijl de andere functies algemene, openbare informatie betreft.

Ik stel voor: - 'Tonen gemeentelijke producten en diensten' te modelleren als deelfunctie van 'Tonen (web)content', - De deelfuncties van 'Tonen (web)content' uit te breiden met de hierboven genoemde opsomming, en - De functie 'Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens' als hoofdfunctie te laten staan.

Marco.Klerks (overleg)17 apr 2015 14:07

akkoord. "etc." hebben we vertaald naar "tonen algemene content" Vacatures vallen daar ook onder. :-) De detaillering in de opsomming is goed, maar een limitatieve opsomming is wat teveel gevraagd.

"Tonen van bekendmakingen" heb ik wel toegevoegd. Deze willen we onderscheiden van tonen bestuurlijke informatie omdat het in andere processen heel aanwijsbaar (ter inzagelegging) voorkomt. Tonen gemeentelijke producten en diensten is als hoofdfunctie dus komen te vervallen. De deelfunctie 'vertalen behoefte naar productvraag' wordt een deelfunctie van aanvragen producten en diensten.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 23:28
 
Bewerkt door auteur
Laatste bewerking: 21 apr 2015 16:21

Wat is het moment waarop de eerste versie van Gemma 2 wordt vast gesteld? Wat is het proces van Cocreatie Gemma 2? Wat is het governance model? Wanneer wordt welk onderdeel opgeleverd en wat is het bijbehorende afstemmingsproces?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:21

31 mei eindigt het Cocreatie traject. Maar GEMMA 2 wordt niet zo definitief vastgesteld als GEMMA 1. Het verschilt van het proces voor de vaststelling van een berichtenstandaard bijvoorbeeld. De afspraak is minder rigide, maar uiteraard wordt wel een overzicht op versiebeheer opgeleverd en zal GEMMA 2 ook niet zomaar van de ene op de andere dag veranderen.

Aantink Yeh (KING) (overleg)21 apr 2015 16:21

na de publicatie van de 'definitieve versie' van GEMMA 2 sluiten we onze deuren niet voor input. Pas tijdens het gebruik van de modellen komt de meest waardevolle feedback naar boven. Op GEMMA online wordt een "Denk mee!" hoek ingericht, waar iedereen, naar analogie van deze cocreatie zijn of haar opmerkingen, aanvullingen of vragen op alle GEMMA onderdelen kwijt kan.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:57
 
 

Waar zit de overlap in gezamenlijke functionaliteiten voor meerdere doelgroepen?

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 17:24
Bewerkt door auteur
Laatste bewerking: 21 apr 2015 17:33

Veel functionaliteiten die dienstverleningsfunctionaliteiten zijn moeten eigenlijk ook worden geplaatst in generieke functies? En past het ‘Genereren van documenten’ niet beter in het blok Functionaliteit voor gemeenten? Dit is namelijk vaak geïntegreerd in bepaalde pakketten. Vanuit de architectuur is dit als generieke functionaliteit echter gewenst. Maar is het dan niet nodig om alles generiek te maken? Er zijn nou eenmaal functies die echt generiek zijn en niet anders kunnen worden georganiseerd en functies waarbij de gemeente een keuze heeft en in de praktijk vaak niet generiek zijn.

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:55
 

de overlap voor verschillende doelgroepen is beperkt tot authenticeren burgers en bedrijven en ondersteunen digitaal samenwerken. Een gemeente kan echter perfect meerdere functies met één systeem realiseren. Omdat de drie doelgroepen echt andere rollen hebben in het proces, is het wel logisch dat er niet teveel overlap in functies zit.

Genereren van documenten is een platformfunctie (want: gebruikt door andere applicaties). Maar het was qua grootheid een beteje ene vreemde eend in de bijt. Daarom verplaatst onder 'opslaan en ontsluiten van documenten'

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:55
 

Opdrachten aan ketenpartners en terugkoppeling

De functionaliteit van het verstrekken/uitgeven van opdrachten aan ketenpartners en het bijbehorende teruggeven van resultaten mist. Het deel van toesturen van informatie aan ketenpartners mist. Blok is nu vooral gericht op het ontvangen van informatie.

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 17:18

naast het bijwerken van zaakinformatie moeten ketenpartners uiteraard ook zaakinformatie kunnen ontvangen. We gaan er echter vanuit dat de ketenpartner een eigen zaaksysteem heeft dat deze informatie kan ontvangen. Verzoeken of opdrachten kunnen immers van meerdere partijen komen.

Wel hebben we de functie "digitaal samenwerken" toegevoegd. We zien gemeenten in sommige gevallen wel een samenwerkingsomgeving beschikbaar stellen aan ketenpartners.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:47
 

Genereren en ontsluiten van managementinformatie

Opslaan veranderen in Genereren en ontsluiten management informatie. De gewonnen gegevens sla je op, maar informatie genereer je.

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 17:43

goed punt. maar we hebben niet voor "genereren" gekozen, want dat lijkt ene beteje alsof het vanzelf gaat.

We hebben de definitie aangepast: "Functionaliteit voor het opslaan van gegevens tbv managementinformatie en het ontsluiten van deze managementinformatie naar naar applicaties."

Voldoende zo?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:43
 

Deze functionaliteit staat zowel onder Functionaliteit voor burgers/bedrijven als onder Functionaliteit voor ketenpartners. Zou het niet logischer zijn om dit onder Platformfunctionaliteit te zetten. We hebben het immers over generieke functionaliteit (DigiD, eHerkenning, toekomstig eId-stelsel).

Hans Jansen (gem. Arnhem) (overleg)22 apr 2015 15:19

ja en nee. de driedeling in de bovenste laag veroorzaakt (een beperkt aantal) dubbelingen in functies. dat doet iedere indeling. en géén indeling is weer te onoverzichtelijk.

strikt genomen is het eindgebruikersfunctionaliteit (aparte website om in te loggen). Ook een aparte stap in het proces. Dus niet een simpel username/password veldje op een applicatie. daarom hebben we het wel getekend.

Er is met DigiD en e-Herkenning nog meer aan de hand. het zijn nl. landelijke voorzieningen die door de onderste laag worden geboden. De redenering (en manier van tekenen) wordt dan: applicatiefunctie authenticeren burgers is generieke functionaliteit over de verschillende domeinen heen voor burgers. Deze functionaliteit wordt gerealiseerd door een landelijke bouwsteen (applicatiecomponent) DigiD.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:41
 

Bijwerken statusinformatie is een te smalle functionaliteit. Zou breder moeten kunnen. In deze vorm is dit de meest minimale vorm. Sluit niet uit dat ketenpartijen wel het processysteem van de gemeente kunnen gebruiken

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 16:59

Is het "Bijwerken zaakinformatie" een breed genoeg alternatief?

Statusinformatie is een vorm van zaakinformatie, dus dat vangen we hiermee af.

De laatste zin snap ik niet helemaal. Dat we dit als aparte functionaliteit benoemen zegt in principe nog niets over welk systeem deze functionalteit realiseert.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 apr 2015 13:59

Planningsinformatie: valt dat onder zaakinformatie ofwel statusinformatie? Of is dat iets wat je incidenteel per telefoon doet en niet via een applicatie? Moet het 'Bijwerken van procesinformatie' als blokje worden toegevoegd?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 17:38

we gaan er vanuit dat het bijwerken van plannings/proces/statusinformatie zaakgericht gebeurt. Zeker wanneer het met generieke functionaliteit gebeurt. Dan valt het dus onder "bijwerken zaakinformatie"

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:32
 
 
 

Ophalen database informatie valt onder 'Opslaan en ontsluiten managementinformatie'. Forecasting en advies valt onder 'Beheren managementinformatie'. Maar waar valt datamining onder?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 17:21

goed punt. "Analyseren gegevens"("zoeken naar statistische verbanden") toegevoegd als blokje onder beheren managementinformatie

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:28
 

Hier worden hoge eisen aan gesteld in het kader van de BIG. Dit vergt meer inzet op authenticatie. Komt dat voldoende terug in de plaat? De controle op de ketenpartner is belangrijk.

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:58

Bij de toegang van ketenpartners tot gemeentelijke gegevens zijn er verschillende aspecten die een rol spelen. Uiteraard speelt authenticatie daar een rol bij maar ook autorisatie, logging van de aan de ketenpartner verstrekte gegevens, beveiliging van de technische verbinding en verantwoordingsfuncties spelen een rol. Of dit alles in de plaat voldoende terug komt is een interessante vraag. Er is in de plaat nu geen aparte functie voor logging en verantwoording opgenomen. Is het wenselijke om deze als losse functies op te nemen op de plaat?

Arnoud Quanjer (KING) (overleg)1 mei 2015 13:42

er is een mapping tussen de BIG en de GEMMA in de maak. Per applicatiefunctie wordt o.a.aangegeven welke BIG-eisen van toepassing zijn. Dit wordt voor ene groot deel de invulling van het vlak 'beveiliging' achter de applicatiefuncties.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:27
 
 

Deze valt nu onder de platformfunctie ‘distribueren van gegevens en signalen’. Is dat de juiste plaats?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:28

Dit is één van de zaken die binnen GEMMA 2 nog nader uitgewerkt moet worden. De distributie van gegevens en signalen is een functie die met name gericht is op binnengemeentelijk gebruik. Het verbinden met knooppunten zoals het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) past niet binnen deze distributiefunctie. Het verbinden met het GGk, of andere externe voorzieningen, heeft technische en functionele aspecten. De technische aspecten zoals het implementeren van Digikoppeling lijken het best te passen binnen de verbindingsfunctie terwijl functionele aspecten van de koppeling zoals autorisatie en logging beter binnen de platformfunctionaliteit passen. De uitwerking van de verbindingsfunctie is één van de onderwerpen die op de agenda staat. Binnen deze uitwerking zal de verbinding met externe voorzieningen worden uitgewerkt.

Arnoud Quanjer (KING) (overleg)1 mei 2015 12:14

Is er specifieke (aanwijsbare) platformfunctionaliteit nodig voor het 'koppelen met externe voorzieningen'?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)18 mei 2015 09:13

om het iets minder fysiek te maken is de platformfunctie "gebruiken diensten van derden" toegevoegd

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:19
 
 
 

Gelden de functionaliteiten voor ketenpartners voor alle domeinen?

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 17:01

Dit is een goede vraag. De redenering achter de plaat doortrekkend zou het hier om generieke functionaliteit voor ketenpartners moeten gaan. Dwz. functionaliteit voor ketenpartners die in alle domeinen (sociaal domein, fysiek domein, bedrijfsvoeringsdomein,..) gebruikt kan worden.

Volgens deze redenering zou het 'indienen van efacturen' kunnen verhuizen naar functies voor het bedrijfsvoeringsdomein. Maar hij is wel voor meedere themaplaten relevant. Zie ook de discussie over de inkoopfunctie http://www.gemmaonline.nl/index.php/Cocreatie_GEMMA_2_Informatiearchitectuur#Sluitende_of_flexibele_plaat

Wat is wijsheid?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 apr 2015 13:39

E.e.a. is afhankelijk van rol die ketenpartners en gemeenten hebben. Die rol kan een rol in een (keten-)proces zijn maar ook regie voeren over een proces (actueel bij 3D) of faciliterend (actueel m.b.t. initieren en ondersteunen burgerinitiatieven of startups). Daarnaast zal verantwoordingsinfo of managementinfo altijd een rol spelen.

Zo redenerend zie meerdere aspecten maar zeker ook kansen om m.b.v. architectuur richting te geven en m.b.v. ict te faciliteren of te enablen. Denk bij ketensamenwerking binnen een proces aan voorzieningen m.b.t. gegevensoverdracht, standaard koppelvlakken/services, identificatie/autorisatie en noodzakelijke afspraken m.b.t. benodigde functionaliteiten (SOA), gegevensdefinities, taken en rollen. Denk bij regievoering over volgen van zaken over ketenpartners heen, prestatie-afspraken en ook nu weer gegevensdefinities. Denk bij enablen/faciliteren aan leveren van voorzieningen en ondersteunen m.b.v. kennis van medewerkers en beschikbaarstellen van informatie.

In die zin ja voor alle domeinen maar wel apart aspect (aparte plaats) omdat het niet te relateren is aan een vooraf te bepalen proces. (Maar erg belangrijk in de nabije toekomst).

HvHees (overleg)4 mei 2015 11:47

we hebben (zie ene andere opmerking) het "ondersteunen van digitaal samenwerken" toegevoegd als functie voor ketenpartners. Hieronder vallen veel functies als gegevens/documenten/informatie delen..de rest (status, verantwoordingsinfo, authenticatie, .. staat er wel al min of meer in. Dit wordt in de toekomst ongetwwijfeld aangescherpt.

Indienen efacturen laten we vooralsnog staan, maar deze functie verhuist bij gelegenheid naar de themaplaat bedrijfsvoering..

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 22:17
 
 

Stel dat een gemeente alles uitbesteedt, hoe is dit te verwerken? Dit is een ander perspectief op de plaat. Ook dit kan meegenomen worden als KING eventueel archetypen van gemeenten uitwerkt. Ketenpartners zijn meegenomen in de plaat als zij iets voor een gemeente doen. Tegelijkertijd is 'uitbesteding' niet meegenomen en dat strookt niet. Hier moet nog over worden nagedacht. Opmerkingen zijn welkom.

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:33
 

Generieke vs. specifieke functies en themaplaten

De lagen Sturing en Bewaking missen in de themaplaat Sociaal domein, omdat ze generiek zijn. Vraag is hoe dit soort generieke functies te verwerken zonder dit op alle platen uit te moeten werken. Generieke functies op themaplaten moeten herkenbaar zijn als generieke functies van de basisplaat. Alternatieven zijn de specifieke functies herkenbaar maken of generieke functies helemaal loslaten en alleen specifieke weergeven, waarbij de gemeente zelf beslist hoe dit terugkomt in hun generieke functies. Dit laatste alternatief gaat het doel van GEMMA voorbij om juist het generieke van gemeenten te bevorderen. Er is behoefte aan verduidelijking wat een generieke functie impliceert, wie eigenaar/verantwoordelijk is enz. Om te voorkomen dat teveel specifieke functies moeten worden uitgewerkt wordt geopperd om te werken met archetypen.

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:40

dit punt kwam in alle sessies terug. op de themaplaten gaan we eenduidig onderscheid maken tussen generieke en specifieke functies.

voor de themaplaten gaan we aanhaken bij de nieuwe bedrijfsfunctieplaat. Sturing en bewaking zijn inderdaad generiek. Waarschijnlijk gaan we deze dan ook maar één keer uitwerken op de themaplaat voor Bestuur en veiligheid.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 21:52
 
  • Economische zaken
  • Projectplanning

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:43

applicatiefuncties voor projectplanning kunnen op de themaplaat bedrijfsvoering. EZ kent zeker applicatiefuncties, maar vermoedleijk niet genoeg voor een eigen themaplaat. Functies voor vastgoed ontwikkeling komen terug in het ruimtelijk/fysiek domein (planeconomie) Het bevorderen van het bedrijfsleven onder bestuur en veiligheid.

Maar mocht bij de uitwerking anders blijken dan kunnen we het altijd nog overwegen.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 21:48
 

Als de plaat voor in- en externe dienstverlening te gebruiken moet zijn, dan moet de blauwe kolom veranderd worden in functionaliteit voor aanvragers. Die term is generieker inzetbaar en omvat dan ook de ketenpartner en de interne partij. Is de plaat nu teveel gericht op externe dienstverlening?

Maar dat kan ook worden ondervangen door de huidige insteek van de plaat waarbij partijen in verschillende kolommen kunnen vallen afhankelijk van hun rol op dat moment. Systemen gebruiken voor interne en externe klanten is daarnaast een implementatiekeuze.

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:41

Eens. Als de 3 blokken rollen moeten weergeven dan is "burgers/bedrijven" wellicht niet op zijn plaats (want het zijn actoren). Het is m.i. wel breder dan "aanvragen" (melden, verzoeken,..). Voorstel is dus om er "Functionaliteit voor klanten" van te maken (of legt dat te eng de focust op transactionele dienstverlening?).

Over "functionaliteit voor ambtenaren" valt te twisten: is dat een rol of een actor? Ik maak er niet graag iets in de trant van "functionaliteit voor behandelaars" van om bovengenoemde reden.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)18 mei 2015 08:45

Keuze voor klant of burgers/bedrijven als term is eigenlijk niet zo belangrijk. Vraag is of per se een doelgroepindeling moet worden gehanteerd. Een andere insteek is bijv. gebiedsgericht werken. Zijn er nog een andere perspectieven mogelijk?

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:47

na stemming in de laatste cocreatiesessie is besloten de huidige naamgeving te behouden. klanten ligt wat gevoelig. aanvragers is te bepertkt. we willen nu juist breder kijken dan e-dienstverlening. doelgroep burgers/bedrijven dekt de lading het beste.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)15 jul 2015 21:42
 
 
 
Bewerkt door auteur
Laatste bewerking: 21 apr 2015 16:18

De Software Catalogus is nog gebaseerd op de oude plaat. Gaat dat nog aangepast worden?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:18

Ja, maar op termijn.

Aantink Yeh (KING) (overleg)21 apr 2015 16:18

We streven ernaar eerst de input uit de cocreatie te verwerken en te komen tot een definitieve GEMMA 2 (juli). Daarna bekijken we de impact van de nieuwe GEMMA. Als alles meezit hopen we nog dit jaar de nieuwe GEMMA 2 platen beschikbaar te hebben in de SWC.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)25 mei 2015 20:55
 
 

Waar valt de contacthistorie onder?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 17:04

Dit valt nu onder 'Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens'.

Aantink Yeh (KING) (overleg)21 apr 2015 17:05

Waar laat je dan contacten die niet over lopende zaken of mijn gegevens gaan? Denk aan CRM'achtige functionaliteiten en bijv. contacten via social media (hebben die sowieso een plek gekregen?).

Ad Gerrits (Nijmegen) (overleg)29 apr 2015 19:50

Hiervoor hebben we de functie "beheren klantcontacten" opgenomen: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Beheren_klantcontacten Dekt dat voldoende af?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)18 mei 2015 10:25

Lijkt me (nog) niet. Wordt nu alleen gebruikt binnen de functie 'Intake' (met subs: Ontvangen signaal en Uitvoeren intake (werkproces)). Is dus nog puur gericht op 'zaken' lijkt het, terwijl klantcontacten veel meer omvat (denk bijv. aan informatievragen of social media contacten).

Ad Gerrits (Nijmegen) (overleg)25 mei 2015 16:49

Hallo Ad, dank voor je reactie. De 'relatie' met de bedrijfsfunctie 'intake' is niet normatief. Dwz. dat deze relatie voorkomt in onze modellen (in dit geval: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfs_en_applicatiefuncties_sociaal_domein_view), maar niet dat dit de enige toegestane relatie is. Wat meer toelichting over deze relaties is dus op zijn plaats. De subs van 'intake' die je noemt zijn werkprocessen die toegewezen zijn aan de bedrijsfunctie intake. Ook hier weer niet normatief, maar toevallig voorkomend op de volgende twee processen: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Enkelvoudig_Ondersteunen_view en http://www.gemmaonline.nl/index.php/Meervoudig_Ondersteunen_view

Historisch gezien hebben we het meeste uitgewerkt rondom dienstverlening (en in dit geval het sociaal domein): dat betekent dus niet dan het enkel daar van toepassing is.

Als je met deze kennis naar http://www.gemmaonline.nl/index.php/Beheren_klantcontacten kijkt, mis je dan nog iets? Of moet er misschien nog iets specifieker?

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)25 mei 2015 20:09
 
 
 
 
 
Eerste pagina
Eerste pagina
Vorige pagina
Vorige pagina
Volgende pagina
Volgende pagina
Laatste pagina
Laatste pagina